Begeleiding LEADER-aanvragen

riviertje-frankrijk

LEADER is een Europese subsidie, bedoeld voor samenwerkingsverbanden van (overheids)organisaties, (landbouw)ondernemers of particulieren op het platteland met ideeën voor projecten om de eigen leef- en werkomgeving te verbeteren.

Inmiddels heb ik voor meerdere van deze projecten de aanvraag begeleid. Mijn rol is het scherp krijgen van de ideeën bij de initiatiefnemer(s) en het zoeken naar mogelijkheden om het project sterker te maken. Daarnaast help ik bij het maken van een projectplan en de aansluiting van de aanvraag bij de eisen van het programma LEADER.

Op het moment dat een aanvraag is gehonoreerd, kan ik behulpzaam zijn bij het indienen van rapportages en verzoeken om betaling. Mijn uitgangspunt is dat de aanvrager zelf verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van het project. Daar ligt zijn of haar kracht. Ik help waar nodig in het woud van regels.