Mensen Betrekken

Crowdfunding voor een duurzaam energieproject, het betrekken van burgers bij politieke besluitvorming, inspraak op omgevingsvisies, het stimuleren van zelfredzaamheid en het interesseren van mensen in meedoen in de maatschappij. Het zijn allemaal activiteiten die passen in de veranderende samenleving. Allemaal antwoorden op de vraag naar nauwere verwevenheid tussen de overheid en de (rest van de) maatschappij. Allemaal kansen om de mensen op de straat en de mensen in de overheidsgebouwen oplossingen te laten vinden voor problemen die ze voelen.

In processen waarbij mensen met verschillende achtergronden en belangen op zoek gaan naar oplossingen die rekening houden met de andere betrokkenen, treed ik op als tussenpersoon. Dit doe ik als klankbord, als praatpaal en als aandrager van oplossingen. Door mij onafhankelijk tussen partijen te bewegen en wensen en verwachtingen in kaart te brengen en uit te wisselen, hou ik gesprekken gaande en partijen bij de les. Zodat de optimale oplossing wordt gevonden.