Langjarig Landschapsbeheer Overijssel

De gemeente Staphorst is een van de zeven gebieden in Overijssel die meedoet aan de pilot langjarig beheer. Om een bijdrage te krijgen om de pilot mogelijk te maken heeft de gemeente Staphorst een bidbook opgesteld. Het bidbook bevat een aanbod hoe het gebied het langjarig beheer van het landschap wil organiseren en financieren. Het schrijven van dit bidbook was een samenwerking tussen Roelof-Jan Naaktgeboren en Jan ten Hove. Om tot een goed bidbook te komen zijn gesprekken gevoerd met mensen en organisaties die in het pilotgebied actief zijn. Het gaat om boeren, de stichting Historieherstel 2017, bedrijven, inwoners en organisaties op het gebied van landschapsonderhoud en duurzaamheid. Na deze gesprekken is een aanpak ontwikkeld die aansluit bij de specifieke eigenschappen van het landschap en de inwoners. Inmiddels is het aanbod uit het bidbook gehonoireerd door de provincie Overijssel en worden de plannen concreet uitgewerkt met de gemeente en een klankbordgroep van betrokkenen. Belangrijk onderdeel hiervan is het vergroten van de verbondenheid met het landschap.