Beleidsplanning

Beleidsplannen zijn van papier. Om uitgevoerd te worden moeten ze aansprekend zijn en duidelijk maken wat de bedoeling is. Beleid geeft de oplossing(richting) voor een (maatschappelijk) probleem. En bevat concrete stappen of maatregelen die aan de oplossing bijdragen. Belanghebbenden vragen om oplossingen voor problemen die zij ervaren, maar willen ook zelf invloed hebben op probleemdefinitie en het formuleren van oplossingen. Belanghebbenden moeten betrokken zijn en zich betrokken voelen bij beleidsontwikkeling. Naaktgeboren Advies zoekt samen met anderen naar simpele en werkbare oplossingen voor complexe problemen. En verwerkt deze vervolgens in heldere beleidsplannen waarbij uitvoering centraal staat. Heldere doelen en ambities, voorzien van concrete en uitvoerbare acties. Daar gaat het om.